sanofi

Zdrowie wątroby

Przykłady częstych schorzeń wątroby

Funkcje wątroby zależą w dużym stopniu od zdrowia komórek stanowiących elementy budulcowe tego narządu. Funkcje te ulegają zaburzeniu w przypadku pogorszenia stanu wątroby i jej komórek. Poniżej wymieniono przykłady tego typu patologii.

Stłuszczenie wątroby

Stłuszczenie wątroby oznacza nieprawidłowe nagromadzenie tłuszczów w komórkach tego narządu. Zazwyczaj występuje u osób otyłych (lub mających nadwagę), chorych na cukrzycę lub osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu lub trójglicerydów we krwi. Może być również skutkiem nadmiernego lub długotrwałego spożywania alkoholu. Stłuszczenie wątroby często nie powoduje objawów, czasem jednak może powodować zmęczenie lub niesprecyzowane dolegliwości brzuszne. W przypadku niepodjęcia właściwego postępowania leczniczego może się rozwinąć zapalenie wątroby prowadzące do poważniejszych zaburzeń. Nalepszym sposobem ochrony przed tym problemem jest prowadzenie zdrowego trybu życia

Alkoholowe uszkodzenie wątroby

Do alkoholowego uszkodzenia wątroby dochodzi w wyniku długotrwałego lub nadmiernego spożywania alkoholu. Zmiany omawianego narządu wahają się od zwykłego nagromadzenia tłuszczu w jego komórkach do zapalenia lub, co stanowi poważniejszy problem, stwardnienia (czyli marskości wątroby, polegającej na zastąpieniu komórek i tkanek wątroby tkanką bliznowatą), co może prowadzić do jej niewydolności. Wiele osób z alkoholowym uszkodzeniem wątroby nie wykazuje w początkowej fazie żadnych objawów tego stanu, jednak jeżeli nadmierne spożycie alkoholu nie ustanie, choroba może postępować i powodować trwałe uszkodzenie tkanki wątrobowej. Pojawiają się wówczas takie objawy, jak żółte podbarwienie skóry i oczu (żółtaczka), zanik apetytu, uczucie zmęczenia, zmniejszenie masy ciała, osłabienie, ból w prawej górnej części brzucha, a w ciężkich przypadkach – obrzęki nóg i brzucha oraz krwawienia.

Polekowe uszkodzenie wątroby

Wątroba przetwarza większość leków przedostających się do organizmu, przekształcając je w związki chemiczne, które może on wykorzystać lub wydalić na zewnątrz. Substancje powstające w tym procesie mogą uszkadzać omawiany narząd. Polekowe uszkodzenie wątroby może wywoływać objawy typowe dla większości jej schorzeń, np. nasilone uczucie zmęczenia, bóle i obrzęki brzucha, żółte podbarwienie skóry i oczu, gorączka, nudności i wymioty, a nawet zgon.

Wirusowe zapalenie wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby może być wywoływane przez jeden z 5 znanych typów wirusów: A, B, C, D lub E. Na ogół schorzenie to powoduje obrzęk narządu, a czasem prowadzi też do jego trwałego uszkodzenia.
Do objawów wspólnych dla większości postaci wirusowego zapalenia wątroby należą gorączka, bóle głowy, nudności, bóle mięśniowe oraz zażółcenie skóry i białek oczu.

*Piśmiennictwo:
1. Kuntz E, Kuntz H-D.Treatment of liver diseases. Ch.40. Hepatology. Textbook and Atlas 3rd edition. Springer Medizin Verlag Heidelberg 2008; pp. 894-896.
2.*As shown in studies on experimentally induced-liver cell damage.

Preparat Essentiale ® Forte zawiera 300mg niezbędnych fosfolipidów. Należy bezwzględnie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Stosować zgodnie z zaleceniami, a w razie utrzymywania się objawów skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.